Kolibrien

poster

En glimrende italiensk film omkring liv og livsindhold.
Det udspiller sig over lang tid, og i stor udstrækning løser de ældning med sminke, dog er de ikke så gode til at gøre kvinder ældede som de er med mænd, det er lidt forvirrende…
9-10/13

4 out of 5 stars